مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

 • ارائه سرویس‌های اختصاصی و دسترسی به جدیدترین تکنیک‌ها و الگوهای برتر حوزه حاکمیت فن‌آوری اطلاعات ( IT Governance) بر مبنای :
  • ITIL
  • ISO /IEC 20000
  • ISO 9001
  • COBIT
 • مشاوره و بهینه سازی مدیریت خدمات IT بر مبنای چارچوب‌های عملکرد برتر بین‌المللی ITILCOBIT و استاندارد ISO /IEC 20000
 • آموزش ITIL ، مدیریت خدمات و مدیریت پروژه با ارائه مدارک بین‌المللی
 • تحول سازمانی سرویس‌گرا- کمک به منابع انسانی شما برای تحول کسب و کار به سمت ایجاد سازمان سرویس‌گرا
 • مدیریت ریسک و امنیت بر مبنای استاندارد ISO /IEC 27000
 • مدیریت تداوم ارائه خدمات در هنگام بحران
 • پیشنهاد راه حل و استقرار سیستم خدمات فناوری اطلاعات در سازمان مشتری

 

 

IT service management refers to the entirety of activities – directed by policies, organized and structured in processes and supporting procedures – that are performed by an organization to design, plan, deliver, operate and control information technology services offered to customers.
دکمه بازگشت به بالا